Select Page

Category: Hợp đồng xây dựng

Hình thức giá hợp đồng trọn gói thường phù hợp với loại hợp đồng nào? Cơ sở pháp lý cho việc áp dụng hình thức hợp đồng này ở Việt Nam?

Câu hỏi: Hình thức giá hợp đồng trọn gói thường phù hợp với loại hợp đồng nào? Cơ sở pháp lý cho việc áp dụng hình thức hợp đồng này ở Việt Nam? Trả lời: Giá hợp đồng trọn gói có thể áp dụng đối với tất cả các loại hợp đồng...

Read More
Loading