Select Page

Author: nguyentheanh

Quyết toán Hợp đồng trọn gói CĐT yêu cầu cắt Khối lượng thừa và không đồng ý bổ sung Khối lượng phát sinh

Quyết toán Hợp đồng trọn gói CĐT yêu cầu cắt Khối lượng thừa và không đồng ý bổ sung Khối lượng phát sinh Thầy cho em hỏi: Em đang quyết toán Hợp đồng trọn gói, mà Chủ đầu tư yêu cầu cắt Khối lượng thừa hoặc không làm, và không...

Read More