Select Page

Cập nhật phần mềm Quyết toán GXD 2021 mới nhất

Cập nhật phần mềm Quyết toán GXD 2021 mới nhất
Cập nhật phần mềm Quyết toán GXD 2021 mới nhất ngày 06/02/2021
Sau 1 năm miệt mải nghiên cứu, lập trình, cải tiến (từ khi có biểu mẫu 08b ra đời theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP) các Kỹ sư GXD đã thực hiện cải tiến và cập nhật phần mềm Quyết toán GXD 2021.
Các nội dung chính cập nhật phần mềm Quyết toán GXD 2021 xin giới thiệu để bạn sử dụng khai thác được tối đa:
– Phần mềm hoàn chỉnh từ khâu lập giá thầu đến thanh quyết toán dùng cho nhà thầu thi công xây dựng
– Cập nhật hoàn chỉnh các thuật toán, biểu mẫu và quy trình thanh quyết toán theo Mẫu số 08b, Nghị định số 11/2020/NĐ-CP
– Cập nhật đầy đủ chức năng tính toán theo mẫu 08b cho cả 2 trường hợp gộp phần hợp đồng và phát sinh vào cùng 1 bảng hoặc tách ra làm 2 bảng
– Cập nhật chạy tính toán thanh toán khối lượng hoàn thành đầy đủ các hình thức điều chỉnh giá hợp đồng
– Thêm mới Bảng Phụ lục hợp đồng và tính năng tạo Phụ lục hợp đồng trước khi thanh toán phát sinh
– Chỉnh sửa lại Bảng Khối lượng hoàn thành, bổ sung thêm phần lũy kế khối lượng
Bổ sung Modul chức năng lập giá Dự thầu. Nhà thầu có thể sử dụng phần mềm Quyết toán ngay từ đầu để làm bài thầu, sau đó dùng luôn file số liệu làm Thanh Quyết toán. Tuyệt vời thuận tiện luôn.
– Hoàn chỉnh modul dự thầu để có thể xác định giá dự thầu theo các văn bản mới nhất hiện hành
Bổ sung Modul lập và quản lý tiến độ dự án (theo EVM). Nhà thầu có thể lập tiến độ thi công từ Danh mục biểu giá hợp đồng. Nếu nhập số liệu làm thanh toán với phần mềm Quyết toán GXD trong giai đoạn thi công có thể xuất ra báo cáo về khối lượng hoàn thành và tiến độ (nhanh hay chậm) ở bất kỳ thời điểm nào.
– Bổ sung thêm Mẫu số 08a, Nghị định số 11/2020/NĐ-CP. (Nhiều bạn thanh toán vốn chi thường xuyên của các xã phải làm theo mẫu 08a, thì có sẵn mẫu trong phần mềm, đỡ phải đi tìm kiếm)
– Chỉnh sửa lệnh chọn cơ sở dữ liệu để tiện lợi hơn trong thao tác hoặc gộp các bộ dữ liệu
– Hoàn thiện phần mềm và sửa lỗi được người dùng phản ánh
– Viết hướng dẫn sử dụng giúp cho người mới bắt đầu, kỹ sư QS từ ít kinh nghiệm đến nhiều kinh nghiệm có thể học hỏi, tiếp cận phần mềm Quyết toán GXD dễ dàng.
Thanh quyết toán là tiền thật về tài khoản Nhà thầu, GXD sẽ coi sóc thật tốt khâu này giúp các Cty và các bạn, vũ khí và hậu cần sẵn sàng, cứ yên tâm chiến đấu nhé!

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *