Select Page

Phần mềm Quyết toán GXD có thêm Modul quản lý dự án theo phương pháp EVM

Phần mềm Quyết toán GXD có thêm Modul quản lý dự án theo phương pháp EVM

Phần mềm Quyết toán GXD có thêm Modul quản lý dự án theo phương pháp EVM

Mục tiêu của các Kỹ sư GXD là lập trình Modul quản lý Tiến độ quản lý dự án sử dụng thuật toán quản lý dự án theo phương pháp EVM.

EVM là viết tắt của thuật ngữ tiếng Anh (Earned Value Management), có nghĩa là Quản lý dự án theo giá trị hoàn thành. Giá trị hoàn thành nghiệm thu thanh toán rất hợp với các số liệu anh em nhập vào phần mềm để làm thanh toán.

Trước kia nhập số liệu vào phần mềm Quyết toán GXD để làm thanh toán và hướng tới quyết toán. Tức là nhập số liệu, xử lý số liệu để thanh quyết toán theo biểu mẫu 08b theo các giai đoạn thanh toán.

Giờ cũng công nhập số liệu đó phần mềm sẽ tính luôn số liệu phục vụ các công việc quản lý dự án theo phương pháp EVM. Điều này đem lại lợi ích rất lớn cho các dự án ứng dụng phần mềm Quyết toán GXD, Chủ đầu tư – Ban QLDA – Nhà thầu. Khi cần thiết sẽ xuất các báo cáo, biểu đồ số liệu… phục vụ cho công tác quản lý dự án theo phương pháp EVM.

Phân tích Earned Value (giá trị đạt được, giá trị hoàn thành) là một hệ thống đo lường sự thực hiện cụ thể của quản lý dự án. Giúp người quản lý dự án trả lời các câu hỏi: Dự án có bị vượt hay báo động đỏ về chi phí ? Dự án có vượt khối lượng công việc theo hợp đồng? Dự án có bị chậm tiến độ? Nhân viên quản lý dự án in ra các báo cáo với số liệu thực tiễn trong các cuộc họp dự án hoặc khi các sếp hỏi.

Phương pháp giá trị đạt được (Earned Value method- EVM) được dùng để đánh giá tổng thể hiệu quả thực hiện của dự án tại thời điểm xem xét. EVM được thực thi bằng việc phân tích chi phí và tiến độ thực hiện với kế hoạch ban đầu (kế hoạch cơ sở – Baseline schedule).

Về lý thuyết EVM thì khá là phức tạp, với các công thức rắc rối và thuật ngữ tiếng Anh khó hiểu. Nên việc áp dụng phương pháp này vào thực tiễn dự án, cho dù có nhiều người nói hay khá là khó. Việc các kỹ sư GXD lập trình thành phần mềm, với các lệnh kích chuột giúp cho việc ứng dụng phương pháp EVM vào quản lý dự án tại Việt Nam dễ dàng hơn. Người sử dụng chỉ việc nhập số liệu làm thanh quyết toán (đăng nào cũng phải làm việc này) và thừa hưởng luôn hệ số liệu xuất ra theo thuật toán EVM.

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *