Select Page

Biểu mẫu 08a xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành

Biểu mẫu 08a xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành

Biểu mẫu 08a Nghị định 11/2020 xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành

Biểu mẫu 08a: Áp dụng đối với các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp.

Biểu mẫu 08a xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành

Biểu mẫu 08a xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành (theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP)

Các bạn tải biểu mẫu phụ lục 08a file Excel theo link ở phía dưới bài này nhé.

Phần mềm Quyết toán GXD bạn đầu chỉ có biểu mẫu 08b thanh toán khối lượng hợp đồng xây lắp. Bởi với biểu mẫu 08b tính toán thì có Thông tư số 07/2016/TT-BXD, Thông tư số 09/2019/TT-BXD, Nghị định 11/2020/NĐ-CP… có công thức tính định mức, đơn giá, giá vật liệu, giá nhân công, công thức tính khối lượng…

Còn biểu mẫu 08b thì chỉ khối lượng nhân đơn giá thành tiền. Đơn giá không chiết tính chi tiết theo định mức, mà là đơn giá cuối cùng rồi ! làm thanh toán theo chỉ việc nhập khối lượng và giá vào là nhân ra thành tiền ! 

Theo đề nghị của 1 kỹ sư: Em mong muốn khi phần mềm Quyết toán GXD mở ra có luôn biểu mẫu 08a (phụ lục 08a) nữa! Chứ em thực hiện thanh toán vốn chi thường xuyên của các xã nên phải làm mẫu 08a. Em ra kho bạc thanh toán thì bắt làm theo mẫu 08a.

Phần mềm làm sao có thêm biểu mẫu 08a giống biểu mẫu nghị định 11/2020/NĐCP vào nữa thì tốt. Em biết rằng làm thủ công thì chỉ chèn 1 sheet hoặc copy 1 sheet, rồi copy các nội dung công việc rồi paste sang thôi, sau đó lập công thức khối lượng nhân đơn giá ra thành tiền là xong. Trong phần mềm Quyết toán GXD em không thấy mẫu 08a nên em làm kiểu đó.

Sheet 08a chỉ cần làm giống như sheet Biểu Giá Hợp đồng rồi chèn các dòng chữ kia nữa là được. Vì em thấy cái biểu giá nó cũng là khối lượng cuối cùng và đơn giá cuối cùng khi lập dự toán rồi.

Vừa rồi em làm xong, đem lên kho bạc bắt về làm lại theo biểu mẫu 08a, đã phải đi quãng đười rất xa rồi, khi về còn phải tìm phụ lục 08a, rồi nhập thủ công nữa ! rồi đi ký chủ tịch xã nữa ! lại mất ngày nữa rồi anh. Gần tết cần tiền trả cho anh em công nhân ! chậm là không có tiền lại khổ ! Lúc này vội, em chỉ mong trong phần mềm Quyết toán GXD mở lên là có mẫu ngay, khỏi phải đi lục tìm đâu nữa. Nhiều lần phần mềm hỗ trợ xuất cái biểu mẫu là in luốn tiết kiệm thời gian làm thủ công rồi đi ký cho nhanh ! 

Link tải mẫu 08a: kích vào đây

Vậy là phần mềm Quyết toán GXD bổ sung thêm biểu mẫu 08a vào template của phần mềm. Nếu bạn cài phần mềm từ ngày 01/02/2021 thì trong template của phần mềm đã có thêm mẫu 08a. Còn biểu mẫu thanh toán 08b với thuật toán thanh toán các loại hợp đồng đã được cập nhật từ trước đó. Còn đây là Biểu mẫu số 08b bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành. (Biểu mẫu thanh toán 08b bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành).

Bạn có thể tìm tải Nghị định số 11/2020/NĐ-CP hoặc cập nhật văn bản mới nhất tại đây: https://qlda.gxd.vn/van-ban/dau-tu-xay-dung.html#van-ban-ve-quan-ly-thi-cong-xay-dung-chat-luong-tien-do-nghiem-thu-thanh-toan

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *