Select Page

Phụ lục 03a bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành

Phụ lục 03a bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành

Phụ lục 03a bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán. Phụ lục 03a ban hành kèm theo Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính.

Mẫu Phụ lục 03a Thông tư 08/2016/TT-BTC
Hướng dẫn lập Phụ lục 03a Thông tư 08/2016/TT-BTC

HƯỚNG DẪN CÁCH GHI PHỤ LỤC SỐ 03a

I. Hướng dẫn phương pháp lập Bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán (phụ lục số 03a)

1. Giá trị hợp đồng: là giá trị hợp đồng mà chủ đầu tư và nhà thầu đã ký kết theo quy định của pháp luật.

2. Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước: là số tiền mà chủ đầu tư đã tạm ứng cho nhà thầu theo điều khoản của hợp đồng cho nhà thầu chưa được thu hồi đến cuối kỳ trước.

3. Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước: là số tiền mà chủ đầu tư đã thanh toán cho nhà thầu phần giá trị khối lượng đã hoàn thành đến cuối kỳ trước (không bao gồm số tiền đã tạm ứng).

4. Luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này: là luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện theo hợp đồng đến cuối kỳ trước cộng với giá trị khối lượng thực hiện theo hợp đồng trong kỳ phù hợp với biên bản nghiệm thu đề nghị thanh toán (cột 9 cộng cột 10 của bảng xác định). Trường hợp không đủ kế hoạch vốn để thanh toán hết giá trị khối lượng đã được nghiệm thu ghi trong Phụ lục số 03a, thì sẽ chuyển sang kỳ sau thanh toán tiếp, không phải lập lại phụ lục số 03a mà chỉ lập giấy đề nghị thanh toán.

5. Thanh toán thu hồi tạm ứng: là số tiền mà chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất thanh toán để thu hồi một phần hay toàn bộ số tiền tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước (điểm 2 nêu trên) theo điều khoản thanh toán của hợp đồng đã ký kết (chuyển từ tạm ứng thành thanh toán khối lượng hoàn thành).

6. Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này: là số tiền mà chủ đầu tư đề nghị Kho bạc Nhà nước thanh toán cho nhà thầu theo điều khoản thanh toán của hợp đồng đã ký kết (sau khi trừ số tiền thu hồi tạm ứng tại dòng số 5 nêu trên). Trong đó gồm tạm ứng (nếu có) và thanh toán khối lượng hoàn thành.
(Lưu ý: Giá trị đề nghị thanh toán luỹ kế trong năm kế hoạch đến cuối kỳ này không được vượt kế hoạch vốn đã bố trí cho gói thầu hoặc dự án trong năm kế hoạch)

7. Luỹ kế giá trị thanh toán: gồm 2 phần:

Tạm ứng: là số tiền mà chủ đầu tư đã tạm ứng cho nhà thầu theo điều khoản của hợp đồng chưa được thu hồi đến hết kỳ trước (dòng số 2) trừ thu hồi tạm ứng (dòng số 5) cộng phần tạm ứng (nếu có) của dòng số 6.

Thanh toán khối lượng hoàn thành: là số tiền đã thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành đến hết kỳ trước (dòng số 3) cộng với thu hồi tạm ứng (dòng số 5), cộng phần thanh toán giá trị khối lượng XDCB hoàn thành kỳ này (dòng số 6).

II. Vì sao cần phần mềm Quyết toán GXD để thực hành trực quan?

Nếu bạn đọc các hướng dẫn nói trên, hiểu được và làm được. Đó là điều tuyệt vời. Chúc mừng bạn. Nhưng có nhiều Kỹ sư xây dựng cảm thấy rất khó hiểu, đó là bởi có nhiều thuật ngữ và các tiêu chí tính toán thiên về kiến thức Tài chính.

Thống kê thực tế của GXD cho thấy: Khi cho các học viên thực hành trực tiếp phần mềm Quyết toán GXD, làm bài tập tính toán với số liệu thì các khái niệm nói trên trở nên dễ hiểu, dễ dàng làm được ngay và hiểu sâu, nằm chắc. Đó là lý do vì sao tại khóa học Thanh quyết toán GXD phải có các bài tập và số liệu để bạn thực hành. Phần mềm Quyết toán GXD trở thành giáo cụ rất tốt cho thầy trò học tập, thực hành.

Phần mềm Quyết toán GXD được lập trình để tự động hóa và thực hiện chặt chẽ các thuật toán tính toán Phụ lục 03a theo đúng hướng dẫn nói trên, kiểm soát lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành theo đúng loại hợp đồng. Tưởng tượng là nếu 1, 2 giai đoạn thì bạn sẽ rất dễ dàng kiểm soát, nhưng hợp đồng xây dựng mà có đến 5 hay 10, thậm chí vài chục giai đoạn thanh toán thì bạn sẽ rất khó khăn. Bạn cần phải sử dụng công cụ phần mềm chuyên nghiệp như Quyết toán GXD.

III. MẪU PHỤ LỤC 03A BẢNG TÍNH EXCEL

Mời bạn tải bảng tính mẫu Phụ lục 03a thanh toán khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán (kích vào chữ Phụ lục 03a). Bảng tính này đã tích hợp ngay trong phần mềm Quyết toán GXD. Chạy tự động tạo ra bảng tính các giai đoạn, công thức cũng được thiết lập tự động, chính xác theo số công việc trong hợp đồng xây dựng và theo giai đoạn thanh toán.

Mẫu Phụ lục 03a này áp dụng cho các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn Ngân sách nhà nước. Nhưng nếu bạn làm dự án Tư nhân thì lời khuyên dành cho bạn: Dự án nguồn vốn Tư nhân dù không bắt buộc cũng nên sử dụng luôn, bởi người ta cũng đã mất nhiều năm nghiên cứu biên soạn thành mẫu trong Thông tư quản lý của Nhà nước rồi, mình không nên mất thời gian sáng tác ra mẫu mới mà chưa chắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã tốt hơn.

https://youtu.be/RbFJDkZ-eek
Phần mềm Quyết toán GXD đã được cải tiến tốt hơn rất nhiều so với video

Để đặt mua phần mềm Quyết toán GXD mời bạn liên hệ ngay Ms Thu An 0974 889 500. Để đăng ký dùng thử mời bạn truy cập https://gxd.vn.

IV. QUẢN LÝ TẤT CẢ TÀI LIỆU THANH QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG BẰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI LIỆU DỰ ÁN XÂY DỰNG GXD

Tất cả trên 1 file Excel, kể cả hệ thống văn bản Thanh Quyết toán, hợp đồng xây dựng cũng tích hợp trong phần mềm Quản lý tài liệu dự án xây dựng GXD. Mời bạn xem video giới thiệu:

Link tải Phần mềm Quản lý tài liệu dự án xây dựng GXD: https://bom.to/phan-mem-quan-ly-tai-lieu-GXD.

Các thông tin cập nhật, chia sẻ cách ứng dụng phần mềm Quản lý tài liệu dự án xây dựng GXD mời bạn đánh dấu ghi nhớ địa chỉ này: https://giaxaydung.vn/threads/phan-mem-quan-ly-tai-lieu-du-an-xay-dung-gxd.100672

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *