Select Page

Các loại hợp đồng xây dựng kiến thức rất cần thiết cho Kỹ sư QS

Các loại hợp đồng xây dựng kiến thức rất cần thiết cho Kỹ sư QS

Các loại hợp đồng xây dựng. Video bài giảng của thầy Nguyễn Thế Anh về các loại hợp đồng xây dựng. Kiến thức rất cần thiết cho các Kỹ sư QS, Kỹ sư làm thanh quyết toán, định giá, quản lý dự án. Cứ mỗi video cố gắng nhặt một chút kiến thức, kinh nghiệm – bạn sẽ sớm khủng thôi.

https://youtu.be/4HXJ8_tIU8U

I. Các loại hợp đồng xây dựng

1. Theo tính chất, nội dung công việc hợp đồng xây dựng có các loại sau:

a) Hợp đồng tư vấn xây dựng (viết tắt là hợp đồng tư vấn) là hợp đồng để thực hiện một, một số hay toàn bộ công việc tư vấn trong hoạt động đầu tư xây dựng;

b) Hợp đồng thi công xây dựng công trình (viết tắt là hợp đồng thi công xây dựng) là hợp đồng để thực hiện việc thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình hoặc phần việc xây dựng theo thiết kế xây dựng công trình; hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng công trình là hợp đồng thi công xây dựng để thực hiện tất cả các công trình của một dự án đầu tư;

c) Hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ (viết tắt là hợp đồng cung cấp thiết bị) là hợp đồng thực hiện việc cung cấp thiết bị để lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế công nghệ; hợp đồng tổng thầu cung cấp thiết bị công nghệ là hợp đồng cung cấp thiết bị cho tất cả các công trình của một dự án đầu tư xây dựng;

d) Hợp đồng thiết kế và thi công xây dựng công trình (tiếng Anh là Engineering – Construction viết tắt là EC) là hợp đồng để thực hiện việc thiết kế và thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình; hợp đồng tổng thầu thiết kế và thi công xây dựng công trình là hợp đồng thiết kế và thi công xây dựng tất cả các công trình của một dự án đầu tư xây dựng;

đ) Hợp đồng thiết kế và cung cấp thiết bị công nghệ (tiếng Anh là Engineering – Procurement viết tắt là EP) là hợp đồng để thực hiện việc thiết kế và cung cấp thiết bị để lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế công nghệ; hợp đồng tổng thầu thiết kế và cung cấp thiết bị công nghệ là hợp đồng thiết kế và cung cấp thiết bị công nghệ cho tất cả các công trình của một dự án đầu tư xây dựng;

e) Hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (tiếng Anh là Procurement – Construction viết tắt là PC) là hợp đồng để thực hiện việc cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình; hợp đồng tổng thầu cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình là hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng tất cả các công trình của một dự án đầu tư xây dựng;

g) Hợp đồng thiết kế – cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (tiếng Anh là Engineering – Procurement – Construction viết tắt là EPC) là hợp đồng để thực hiện các công việc từ thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ đến thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình; hợp đồng tổng thầu EPC là hợp đồng thiết kế – cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng tất cả các công trình của một dự án đầu tư xây dựng;

h) Hợp đồng chìa khóa trao tay là hợp đồng xây dựng để thực hiện toàn bộ các công việc lập dự án, thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình của một dự án đầu tư xây dựng;

i) Hợp đồng cung cấp nhân lực, máy và thiết bị thi công là hợp đồng xây dựng để cung cấp kỹ sư, công nhân (gọi chung là nhân lực), máy, thiết bị thi công và các phương tiện cần thiết khác để phục vụ cho việc thi công công trình, hạng mục công trình, gói thầu hoặc công việc xây dựng theo thiết kế xây dựng;

k) Các loại hợp đồng xây dựng khác.

2. Theo hình thức giá hợp đồng, hợp đồng xây dựng có các loại sau:

a) Hợp đồng trọn gói;
b) Hợp đồng theo đơn giá cố định;
c) Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh;
d) Hợp đồng theo thời gian;
đ) Hợp đồng theo giá kết hợp là hợp đồng xây dựng sử dụng kết hợp các loại giá hợp đồng nêu từ Điểm a đến Điểm d Khoản này.

Khi làm thanh quyết toán, điều chỉnh giá hợp đồng thì thường dùng loại hình thức giá hợp đồng.

3. Theo mối quan hệ của các bên tham gia trong hợp đồng, hợp đồng xây dựng có các loại sau:

a) Hợp đồng thầu chính là hợp đồng xây dựng được ký kết giữa chủ đầu tư với nhà thầu chính hoặc tổng thầu.
b) Hợp đồng thầu phụ là hợp đồng xây dựng được ký kết giữa nhà thầu chính hoặc tổng thầu với nhà thầu phụ.
c) Hợp đồng giao khoán nội bộ là hợp đồng giữa bên giao thầu và bên nhận thầu thuộc một cơ quan, tổ chức.
d) Hợp đồng xây dựng có yếu tố nước ngoài là hợp đồng xây dựng được ký kết giữa một bên là nhà thầu nước ngoài với nhà thầu trong nước hoặc chủ đầu tư trong nước.

II. Tùy chọn Loại hợp đồng trong phần mềm Quyết toán GXD

Từ kiến thức chuyên môn về phân loại hợp đồng, ta có thể thấy rõ là: Với mỗi loại hợp đồng xây dựng thì tính toán kiểm soát khối lượng, bù trừ, điều chỉnh giá sẽ khác nhau. Ví dụ: Loại hợp đồng trọn gói thì khi nhập khối lượng thanh toán các giai đoạn vào, phần khối lượng vượt hợp đồng đã ký sẽ loại ra không thanh toán. Còn hợp đồng đơn giá cố định, phần khối lượng phát sinh phải tách ra phân biệt với phần khối lượng đã ký trong hợp đồng. Đây là lý do vì sao khi mở 1 hồ sơ thanh quyết toán mới trong phần mềm Quyết toán GXD, bạn cần vào Tùy chọn loại hợp đồng để phần mềm tính toán (Nếu – Thì):

Tùy chọn Loại hợp đồng để Quyết toán GXD kiểm soát thanh toán theo đúng loại hợp đồng
Tùy chọn Loại hợp đồng để Quyết toán GXD kiểm soát thanh toán theo đúng loại hợp đồng

Bài viết chia sẻ này ngoài để bạn đọc truy cập web tham khảo, tôi rất mong các bạn học viên Khóa học Thanh quyết toán GXD đọc trước khi lên lớp và đọc để bổ sung củng cố kiến thức trong quá trình làm việc ở cơ quan. Ở thời điểm nào đó chưa hiểu rõ, nhưng nhờ đọc lại và suy ngẫm mà bạn hiểu thêm sâu thêm, rõ ngọn ngành của nhiều vấn đề.

Mời bạn xem video trình bày về: Những lợi ích bạn sẽ thu được khi sử dụng phần mềm Quyết toán GXD:

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *