Select Page

5 cách trình bày khối lượng công việc hoàn thành đề nghị thanh toán

5 cách trình bày khối lượng công việc hoàn thành đề nghị thanh toán

5 cách trình bày khối lượng công việc hoàn thành đề nghị thanh toán

Phần mềm Quyết toán GXD được lập trình phát triển ngay trên Excel. Với Excel thì trình bày số liệu làm thanh quyết toán là ứng viên sáng giá nhất rồi. Khi sử dụng phần mềm Quyết toán GXD chính là bạn đang sử dụng Excel để làm thanh quyết toán, sức mạnh và sự linh hoạt rất cao.

Trong phần mềm Quyết toán GXD bạn có thể có 5 cách trình bày khối lượng công việc hoàn thành đề nghị thanh toán:

Cách 1. Nhập tại sheet Biểu giá hợp đồng, ngay dưới mỗi công việc. Cách nào nếu bạn nào từng sử dụng phần mềm dự toán thì thấy tương tự, na ná như bạn đã từng biết. Tuy nhiên, bản chất số liệu ở đây là khác, bạn nhập số liệu từ thực tế thi công và nghiệm thu hoàn thành.

Cách 2. Nhập tại sheet Khối lượng hoàn thành, ngay dưới mỗi công việc. Cách này cũng tương tự như sử dụng phần mềm dự toán. Bạn nào đã dùng dự toán rồi sẽ hiểu và biết làm ngay.

Cách 3. Nhập tại sheet Khối lượng hoàn thành, nhập vào các cột DxRxC(s) dưới mỗi công việc. Cách này cũng tương tự như khi dùng phần mềm dự toán.

Cách 4. Chèn thêm sheet tính toán khối lượng riêng. Cách này giống như bạn vẫn dùng Excel để tự lập bảng tính toán khối lượng, bạn có thể copy các sheet khối lượng từ file khác vào file làm thanh quyết toán. Cách copy dữ liệu hoặc copy sheet như bạn đã biết ở Excel.

Cách 5. Link với bảng Excel từ bên ngoài. Bạn mở file Quyết toán GXD và file khối lượng hoàn thành nghiệm thu lên. Link số liệu từ file Excel vào file Quyết toán GXD, chúng đều là Excel mà.

Ngoài ra có thể có những cách khác theo đà phát triển của công nghệ mà bạn có thể sáng tạo ra, không giới hạn.

Mời bạn xem video để hiểu cách làm hơn. Hãy chịu khó xem để tích lũy kinh nghiệm ngay cả khi bạn chưa làm đến. Khi công việc gấp gáp, tiến độ khẩn trương bạn đã biết sẵn rồi chỉ việc lôi ra dùng, đừng để nước đến chân mới nhảy. Nếu bạn đã từng có cảm giác cuống, bất lực khi mà số liệu quá nhiều, mà sếp giao phải xong sớm…. bạn sẽ hiểu.

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *