Select Page

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quyết toán GXD để làm thanh quyết toán

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quyết toán GXD để làm thanh quyết toán

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quyết toán GXD. Tài liệu rất hay này tích hợp ngay trong phần mềm, nhưng có thể nhiều bạn chưa biết. Và cũng để nhiều đồng nghiệp không biết tìm đâu tài liệu Thanh quyết toán để tham khảo. GXD xin đăng tải chia sẻ với bạn đọc quan tâm trên website.

Với một số bài tập thực hiện theo Thông tư cũ chúng tôi sẽ sớm cập nhật vào tài liệu và chia sẻ lại trên trang với bạn đọc quan tâm. Dưới đây là mục lục của cuốn hướng dẫn sử dụng, người ham học hỏi nhìn thôi đã thấy thích rồi. Nếu có phần mềm Quyết toán GXD, bạn chỉ việc chạy lệnh Trợ giúp > Hướng dẫn sử dụng.

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1 PHƯƠNG PHÁP LẬP HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG THANH QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

 1. Các văn bản quy định
 2. Giải thích từ ngữ liên quan
  Hợp đồng xây dựng
  Phụ lục của hợp đồng xây dựng
  Bảo đảm thực hiện hợp đồng
  Tạm ứng hợp đồng xây dựng
  Bảo lãnh tạm ứng hợp đồng
  Giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng
  Thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành
  Phát sinh trong hợp đồng
  Phát sinh ngoài hợp đồng
  Quyết toán hợp đồng
  Quyết toán vốn đầu tư
 3. Phân loại hợp đồng theo hình thức giá hợp đồng
  Hợp đồng trọn gói
  Hợp đồng đơn giá cố định
  Hợp đồng đơn giá điều chỉnh
  Hợp đồng theo thời gian
  II. PHƯƠNG PHÁP LẬP HỒ SƠ THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH
 4. Nguyên tắc thanh toán
  Đối với hợp đồng trọn gói
  Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định
  Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh
  Đối với hợp đồng theo thời gian
  Đối với hợp đồng theo giá kết hợp
 5. Nội dung hồ sơ thanh toán
 6. Sơ đồ trình tự lập hồ sơ thanh toán hợp đồng theo đơn giá quy định theo Thông tư 86/2011/TT-BTC (đã hết hiệu lực, dùng cho tham khảo, nghiên cứu)
  Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định
  Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định
 7. Sơ đồ trình tự lập hồ sơ thanh toán hợp đồng theo đơn giá quy định theo Thông tư 08/2016/TT-BTC
  Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định
  Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh
 8. Giới thiệu Phụ lục 03.a, Phụ lục 04 và cách ghi các chỉ tiêu trong phụ lục
  Phụ lục 03.a – Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán
  Cách ghi phần diễn giải trong các phụ lục

CHƯƠNG 2 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHẦN MỀM QUYẾT TOÁN GXD

I. CÀI ĐẶT VÀ KÍCH HOẠT PHẦN MỀM QUYẾT TOÁN GXD

 1. Cài đặt phần mềm
 2. Kích hoạt Quyết toán GXD
  Nhập khoá mềm cho phần mềm
  Khóa cứng
 3. Khởi động phần mềm
  II. LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM QUYẾT TOÁN GXD
 4. Giao diện phần mềm trên Excel 2016
 5. Lưu hồ sơ thanh quyết toán
 6. Mở hồ sơ thanh quyết toán đã lưu
 7. Chọn cơ sở dữ liệu
 8. Các tùy chọn trong Quyết toán GXD
  Thẻ tùy chọn Chung
  Thẻ tùy chọn Thanh toán
  Thẻ tùy chọn Đơn giá
 9. Cấu hình Windows tối ưu để chạy Quyết toán GXD
  Cấu hình Windows để hiện định dạng file cần lưu
  Cài đặt dấu chấm, dấu phẩy
  III. CÁC MENU VÀ Ý NGHĨA CÁC LỆNH TÍNH TOÁN
 10. Các menu lệnh của phần mềm Quyết toán GXD
  Menu Hồ sơ
  Menu Giá thầu
  Menu Thanh toán
  Menu Quyết toán
  Menu Tiện ích
  Menu Dữ liệu
  Menu trợ giúp
 11. Các menu lệnh Chuột phải
  Xóa công tác/ dòng thừa
  Chèn dòng
 12. Các tiện ích hiển thị trên Ribbon

CHƯƠNG 3 THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM QUYẾT TOÁN GXD VÀ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG THANH QUYẾT TOÁN THƯỜNG GẶP

 1. I. HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM QUYẾT TOÁN GXD
 2. Bài tập ví dụ 1 – Lập biểu giá hợp đồng
  Yêu cầu
  Thực hiện
 3. Bài tập ví dụ 2 – Lập phụ lục thanh toán
  Yêu cầu
  Thực hiện
 4. Bài tập ví dụ 3 – Thanh toán hợp đồng trọn gói
  Yêu cầu
  Thực hiện
 5. Bài tập ví dụ 4 – Hợp đồng đơn giá cố định – Phụ lục thanh toán theo Thông tư 86/2011/TT-BTC
  Yêu cầu
  Thực hiện
  II. BÀI TẬP TỰ THỰC HÀNH
  Bài 1.
  Bài 2.
  Bài 3.
  Bài 4.
  Bài 5.
  Bài 6.
  Bài 7.
  Bài 8.
  Bài 9.
  III. MỘT SỐ TÌNH HUỐNG THANH QUYẾT TOÁN
 6. Nhập diễn giải phần lũy kế giá trị thực hiện đến hết kỳ trước
 7. Nhập diễn giải phần lũy kế giá trị thanh toán trong phụ lục 03.a
 8. Cách thể hiện trong phụ lục 03.a (PL03.a) khi hợp đồng quy định thanh toán 90% giá trị khối lượng hoàn thành
 9. Tự tạo biểu mẫu thanh toán trong hồ sơ thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành
 10. Lập hồ sơ quyết toán cho trường hợp đã thanh toán giai đoạn trước với khối lượng hoàn thành chưa chính xác, cần điều chỉnh lại
 11. Khi nào khối lượng công việc được coi là phát sinh và dùng Phụ lục 04?
 12. Những việc cần thực hiện khi phát hiện có phát sinh ngoài hợp đồng
 13. Quy định về trình 3 báo giá có dấu đỏ khi trình duyệt đơn giá phát sinh
 14. Xử lý trường hợp đề nghị thanh toán khi chưa có biên bản nghiệm thu
 15. Điều chỉnh đơn giá hợp đồng trọn gói và hợp đồng đơn giá cố định
 16. Thanh toán khối lượng công việc phát sinh với hợp đồng trọn gói
 17. Thanh toán cho những công việc đơn giá tạm tính
 18. Lập hồ sơ thanh toán tiền tạm ứng cho công việc mua vật liệu nhập về
 19. Chọn hình thức thanh toán giai đoạn khi thương thảo hợp đồng
 20. Tình huống kiểm toán nhà nước cắt giảm giá trị khối lượng hoàn thành đối với hợp đồng trọn gói
 21. Tình huống thanh toán đơn giá điều chỉnh, lũy kế giá trị thanh toán lớn hơn giá trị hợp đồng ký kết ban đầu
 22. Sự khác nhau giữa biểu mẫu thanh toán theo Thông tư số 09/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng so với Thông tư số 86/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính
 23. Trường hợp thanh quyết toán công trình có phát sinh tăng và phát sinh giảm
 24. Thanh quyết toán một lần cho khối lượng theo hợp đồng và phần phát sinh
 25. Thanh quyết toán khối lượng hoàn thành hợp đồng tư vấn theo tỷ lệ phần trăm (%)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mời bạn kích vào đây để tải Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quyết toán GXD.

Để đặt mua phần mềm Quyết toán GXD mời bạn liên hệ ngay Ms Thu An 0974 889 500. Để đăng ký dùng thử mời bạn truy cập https://gxd.vn.

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *