Select Page

Hệ thống văn bản thông tư nghị định về hợp đồng xây dựng và thanh quyết toán

Hệ thống văn bản thông tư nghị định về hợp đồng xây dựng và thanh quyết toán

Hệ thống văn bản thông tư nghị định về hợp đồng xây dựng và thanh quyết toán sắp xếp theo thời gian để bạn tiện dùng. Đối với các dự án vốn Nhà nước thì bắt buộc phải áp dụng, đối với các dự án vốn Tư nhân nếu không dùng thì mầy mò đường đi cũng mệt nên tham khảo để biết lộ trình…
Hệ thống văn bản Luật + Nghị định + Thông tư mới về hợp đồng xây dựng.​

1- Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội (Điều 385 đến Điều 429 và từ Điều 513 đến Điều 521). Vì hợp đồng xây dựng được khẳng định là hợp đồng dân sự, nên để làm việc với hợp đồng xây dựng và các gói thầu xây dựng, bạn cần phải đọc qua các điều này.

2- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 (Điều 138 đến Điều 147, Mục 2, Chương VII)

3- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013

4- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (đã bị Nghị định số 68/2019/NĐ-CP thay thế, nhưng vẫn dùng cho các công trình dang dở)

5- Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP)

6- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu

7- Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

8- Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

9- Thông tư số 08/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng (có mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng)

10- Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình (có mẫu hợp đồng xây lắp bạn có thể tham khảo khi sếp giao soạn thảo hợp đồng mà chưa biết làm thế nào)

11- Thông tư 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 về hợp đồng thiết kế – cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng

12- Thông tư số 08/2016/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán vốn ĐT sử dụng nguồn vốn NSNN

13- Thông tư số 108/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi 1 số nội dung Thông tư số 08/2016/TT-BTC nói trên

14- Thông tư số 09/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

15- Thông tư số 06/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (đã bị Thông tư số 09/2019/TT-BXD thay thế nhưng vẫn cần cho công trình dang dở)

16- Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (thay thế thông tư số 06/2016/TT-BXD có hiệu lực từ 15/02/2020)

Các văn bản nói trên đang hiện hành, tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nhất. Hãy ghé thăm chủ đề này thường xuyên để biết nội dung cập nhật nhé.

♣ Bạn hãy tải và sắp xếp các vản bản khoa học, gọn gàng trong máy tính. Để khi cần có thể tìm nhanh và mở ra tra cứu ngay được, làm việc tốc độ và chuyên nghiệp.

♣ Người làm chuyên nghiệp sẽ in ra, đóng vào cặp file và đánh dấu cẩn thận, nhìn vào tài liệu sếp cũng đã thấy ưng cái bụng với bạn hơn hẳn

♣ Công việc làm thanh quyết toán chuyên nghiệp thì không thể dùng phần mềm dự toán lẫn lộn được. Phải dùng phần mềm Quyết toán chuyên nghiệp bạn nhé. Chúng tôi đã cố gắng để phát triển tính năng thanh quyết toán trong phần mềm Dự toán GXD rồi. Nhưng tính toán, bảng biểu, số liệu rõ ràng, mạch lạc phải riêng rẽ. Để đăng ký trải nghiệm phần mềm Quyết toán GXD mời bạn truy cập https://gxd.vn.

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *