Select Page

Author: nguyentheanh

Hợp đồng FIDIC hình thức tiêu chuẩn của hợp đồng xây dựng sử dụng phổ biến trên thế giới

Hợp đồng FIDIC hình thức tiêu chuẩn của hợp đồng xây dựng sử dụng phổ biến trên thế giới – Hợp đồng FIDIC tiêu chuẩn thường được sử dụng trong cả các dự án xây dựng lớn và nhỏ. – Hợp đồng FIDIC phù hợp cho các bên có...

Read More