Select Page

Hợp đồng FIDIC hình thức tiêu chuẩn của hợp đồng xây dựng sử dụng phổ biến trên thế giới

Hợp đồng FIDIC hình thức tiêu chuẩn của hợp đồng xây dựng sử dụng phổ biến trên thế giới

– Hợp đồng FIDIC tiêu chuẩn thường được sử dụng trong cả các dự án xây dựng lớn và nhỏ.

– Hợp đồng FIDIC phù hợp cho các bên có quốc tịch khác nhau, nói các ngôn ngữ khác nhau và đến từ các khu vực pháp lý khác nhau.

– Phổ biến sử dụng hiện nay là Bộ hợp đồng Fidic phiên bản 1999 hoặc phiên bản MDB (Ngân hàng phát triển Đa phương Quốc tế).

?‍♂️ Từ bài viết của người bạn tôi xin chia sẻ một số tài liệu liên quan đến Fidic cho bạn đọc quan tâm:

1. Slide bài giải tổng quan về FIDIC: https://drive.google.com/file/d/1w45bZwmZqM1I3QuOFgFjHa7u4YQPRmln/view

2. Bản Fidic version 1999 phiên bản này áp dụng PHỔ BIẾN NHẤT

3. Phiên bản Fidic version 2005: https://drive.google.com/drive/folders/19Fv_n4tLEpXwKIqO6US9TD9MmTmcsAXA?usp=sharing

4. Fidic version 2006: https://drive.google.com/drive/folders/1jBOCI38o00poD9doeOadZ-s25x6nmMTx?usp=sharing

5. Bản Fidic Version 2010: https://drive.google.com/drive/folders/1r-Wx1mkwONVdpimGzfP8XfTojjJZLIom?usp=sharing

6. Fidic Version 2017 (English – Bổ sung một số nội dung mới so với bản 1999 để phù hợp với điều kiện hiện nay): https://drive.google.com/drive/folders/1R6_RwhvbibxWq3S1LU_IAPagZrR4LRZ3?usp=sharing

? Ghi chú:
– Chia sẻ từ bài viết này chủ yếu là các bản Tiếng việt. Nếu cần các bản Tiếng Anh thì các bạn Google để tìm kiếm hoặc lên các trang web ví dụ: https://academia.edu.

– Cùng xin giới thiệu: Các bạn có thể vào https://cnccounsel.com/vi để đọc các bài viết, các chia sẻ, tham luận về Fidic rất hay.

Sưu tầm.

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *