Select Page

Học làm hồ sơ thanh quyết toán: Tìm hiểu thông tin hợp đồng xây dựng

Học làm hồ sơ thanh quyết toán: Tìm hiểu thông tin hợp đồng xây dựng

Học làm hồ sơ thanh quyết toán công trình: Bắt đầu từ tìm hiểu thông tin hợp đồng xây dựng

I. Nghiên cứu hợp đồng, tìm hiểu các thông tin hợp đồng xây dựng

Bắt tay vào công việc làm hồ sơ thanh quyết toán công trình bạn phải nghiên cứu kỹ hợp đồng, tìm hiểu các thông tin hợp đồng xây dựng:

1. Loại hợp đồng

2. Tính pháp lý, hồ sơ và thứ tự ưu tiên

3. Giá hợp đồng, khối lượng và đơn giá

4. Tạm ứng và thu hồi tạm ứng

5. Các thỏa thuận về thanh toán trong hợp đồng xây dựng

6. Thỏa thuận về điều chỉnh giá

7. Thỏa thuận bảo hành

8. Quyết toán và thanh lý hợp đồng

9. Các thông tin khác

II. Nhập các thông tin ban đầu vào phần mềm Quyết toán GXD

1. Mở phần mềm Quyết toán GXD, đưa các thông tin về dự án, công trình vào sheet Ts

2. Nhập số liệu từ Bảng khối lượng, đơn giá kèm theo hợp đồng vào sheet Biểu giá hợp đồng. Đây là số liệu cơ sở nhập vào lần đầu và sẽ sử dụng nhiều lần làm thanh quyết toán các giai đoạn sau này.

Bạn tham khảo video bài giảng học làm hồ sơ thanh quyết toán của thầy Nguyễn Thế Anh sau đây:

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *