Select Page

Học làm hồ sơ thanh quyết toán công trình – Thanh quyết toán khác Dự toán như thế nào?

Học làm hồ sơ thanh quyết toán công trình –  Thanh quyết toán khác Dự toán như thế nào?

Học làm hồ sơ thanh quyết toán công trình – Thanh quyết toán khác Dự toán như thế nào?

Nhiều bạn chưa phân biệt rõ giữa dự toán và thanh quyết toán, vẫn sử dụng lẫn phần mềm dự toán để làm thanh quyết toán. Vì không dùng đúng công cụ chuyên dùng thành ra vất vả, quá nhiều thao tác thủ công, ngồi còng lưng, mờ mắt luôn… mà vẫn sai, nhiều sai sót không đáng có, khắc phục làm lại thì vất vả.

Chỉ nói vấn đề biểu mẫu bảng tính thôi đã thấy khác:

– Dự toán “là tiền hơi” lập theo các bảng mẫu của Thông tư số 06/2016/TT-BXD và Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
– Thanh toán khối lượng hoàn thành, khối lượng phát sinh “là tiền thật” lập theo các biểu mẫu của Phụ lục 03.a, Phụ lục 04 của Thông tư số 08/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thanh quyết toán vốn đầu tư.

Mời các bạn xem bài giảng thầy Nguyễn Thế Anh giúp bạn một số kiến thức qua phân biệt thanh quyết toán khác dự toán. Phần mềm dự toán và phần mềm thanh quyết toán.

Sử dụng đúng công cụ, người nào việc nấy – Right People Right Tools sẽ giúp bạn làm việc nhẹ nhàng hẳn, chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn.

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *