Select Page

Khi thi công thì căn cứ vào hợp đồng xây dựng hay bản vẽ thiết kế?

Khi thi công thì căn cứ vào hợp đồng hay căn cứ vào bản vẽ thiết kế? Ý là nếu trường hợp xảy ra sai khác, có sự mâu thuẫn giữa bản vẽ thiết kế và hợp đồng thì ưu tiên làm theo cái nào? Tình huống xấu xảy ra tranh chấp hợp đồng và phải ra tòa xử lý thì căn cứ theo cái nào?

Nhiều bạn vẫn tranh luận về vấn đề này, và nhiều kỹ sư vẫn ngây thơ tin rằng phải căn cứ vào bản vẽ. Thực ra vấn đề này phức tạp hơn bạn tưởng và đây cũng là 1 tình huống mà các bạn học lớp Kỹ sư QS GXD hay lớp Thanh quyết toán GXD được trang bị. Cho thấy khi được đào tạo bài bản, học hành nghiêm chỉnh sẽ khác biệt.

Trước hết, phải căn cứ quy định tại Điều  142. Hồ sơ hợp đồng xây dựng của Luật Xây dựng số 50:
1. Hồ sơ hợp đồng xây dựng gồm hợp đồng có nội dung theo quy định tại Điều 141 của Luật này và các tài liệu kèm theo hợp đồng.
2. Tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng gồm một số hoặc toàn bộ các tài liệu sau:

Điều 142. Hồ sơ hợp đồng xây dựng (Luật Xây dựng số 50

Điều 142. Hồ sơ hợp đồng xây dựng (Luật Xây dựng số 50

a) Văn bản thông báo trúng thầu hoặc chỉ định thầu;
b) Điều kiện cụ thể của hợp đồng hoặc Điều khoản tham chiếu đối với hợp đồng tư vấn xây dựng;
c) Điều kiện chung của hợp đồng;
d) Hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu của bên giao thầu;
đ) Hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất của bên nhận thầu;
e) Các bản vẽ thiết kế và các chỉ dẫn kỹ thuật;
g) Biên bản đàm phán hợp đồng, văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng;
h) Các phụ lục của hợp đồng;
i) Các tài liệu khác có liên quan.
3. Thứ tự ưu tiên áp dụng các tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng do các bên tham gia hợp đồng thỏa thuận. Trường hợp các bên tham gia hợp đồng không thỏa thuận thì áp dụng theo thứ tự quy định tại khoản 2 điều này.

Tiếp theo, sau khi đọc Điều 142 nói trên bạn thấy phải đọc lại hợp đồng của bạn, và sau đó lại quay lại Khoản 3 Điều 142 nói trên. Bạn sẽ thấy là: Nếu trong hợp đồng không có thỏa thuận về thứ tự ưu tiên áp dụng các tài liệu kèm theo hợp đồng (nhiều nhà thầu và chủ đầu tư chưa để ý việc này) thì trình tự áp dụng như Khoản 2 Điều 142 nói trên.

Tuy nhiên, có nhiều chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, thậm chí “tinh quái” khi soạn thảo hợp đồng họ để như dưới đây. Nếu bạn và sếp bạn đọc hợp đồng không kỹ và sẽ không thấy gì khác nhiều, thế là ký hợp đồng. Để rồi khi thực hiện thi công nếu gặp tình huống như trên thì sự thể sẽ khác nhiều đấy. Bởi như này có nghĩa là các bên đã thỏa thuận về thứ tự ưu tiên áp dụng các tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng. 

“Tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng gồm một số hoặc toàn bộ các tài liệu sau:

a) Văn bản thông báo trúng thầu hoặc chỉ định thầu;
b) Các bản vẽ thiết kế và các chỉ dẫn kỹ thuật;
c) Điều kiện cụ thể của hợp đồng hoặc Điều khoản tham chiếu đối với hợp đồng tư vấn xây dựng;
d) Điều kiện chung của hợp đồng;
đ) Hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu của bên giao thầu;
e) Hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất của bên nhận thầu;
g) Biên bản đàm phán hợp đồng, văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng;
h) Các phụ lục của hợp đồng;
i) Các tài liệu khác có liên quan.”

>> Sau khi ký song theo Điều 6 của Nghị định số 37: “a) Hợp đồng xây dựng có hiệu lực là cơ sở pháp lý cao nhất mà bên giao thầu, bên nhận thầu và các bên liên quan có nghĩa vụ thực hiện;“.

Thêm một ví dụ khác nữa, nhìn qua thì thấy nội dung vẫn không có gì lớn, nhưng thứ tự thay đổi thôi, cuộc đời có thể đã khác nhiều lắm.

“Tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng gồm một số hoặc toàn bộ các tài liệu sau:

a) Văn bản thông báo trúng thầu hoặc chỉ định thầu;
b) Các bản vẽ thiết kế và các chỉ dẫn kỹ thuật;
c) Điều kiện cụ thể của hợp đồng hoặc Điều khoản tham chiếu đối với hợp đồng tư vấn xây dựng;
d) Điều kiện chung của hợp đồng;

đ) Biên bản đàm phán hợp đồng, văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng;
e) Hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu của bên giao thầu;
g) Hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất của bên nhận thầu;
h) Các phụ lục của hợp đồng;
i) Các tài liệu khác có liên quan.”

Thế đấy, đường đời có nhiều phức tạp và lắt léo hơn ta tưởng, ở trên chỉ là vấn đề đơn giản thôi đấy. Nếu không đọc, tích lũy các kinh nghiệm trước, nhiều khi bạn phải trả giá khá đắt (nhiều người cứ chậc lưỡi hoặc nói đùa thôi thì trả tiền mua kinh nghiệm, nhưng có khi đi tong con xe ngon đấy).

Hãy đến với lớp học Thanh Quyết toán GXD và lớp Kỹ sư QS GXD nhé. Những nội dung về thanh quyết toán ở đây rất hay và học viên luôn yêu cầu được học thêm. Ghi danh với Ms Thu An 0985 099 938.

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *