Select Page

Tư vấn tính thiếu khối lượng so với hồ sơ thiết kế có được lấy tiền trong chi phí dự phòng ra để bù không?

Tư vấn tính thiếu khối lượng so với hồ sơ thiết kế có được lấy tiền trong chi phí dự phòng ra để bù không?

Có 1 bạn học viên GXD hỏi tình huống: Khi tư vấn tính thiếu khối lượng so với hồ sơ thiết kế có được lấy tiền trong chi phí dự phòng ra để bù không anh và quy định ở đâu anh nhỉ?

Trả lời:

Nguyên tắc khi hỏi về vấn đề thanh quyết toán thì bạn phải cung cấp nhiều thông tin mới xử lý được: Nguồn vốn của dự án, hồ sơ hợp đồng, loại hợp đồng, các thỏa thuận A-B trong hợp đồng, thực tế hiện trường…

Tuy nhiên, chỉ với thông tin như câu hỏi trên, giả sử mọi vấn đề khác OK, chỉ tập trung đúng vấn đề là giải quyết trong câu hỏi, Chủ đầu tư + Nhà thầu đã Ok các thủ tục, bây giờ lấy nguồn đâu để chi trả. Tôi xin chia sẻ một vài thông tin như sau:

  • Bạn có thể sử dụng số tiền trong chi phí dự phòng ra để bù. Đúng ra là chỉ dùng Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh để bù. Vì Chi phí dự phòng gồm 2 loại dự phòng: Gdp1 (chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh) + Gdp2 (Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá).

 

  • Điều 11. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP quy định:
    3. Chủ đầu tư tổ chức xác định dự toán xây dựng công trình điều chỉnh làm cơ sở để điều chỉnh giá hợp đồng, giá gói thầu và điều chỉnh tổng mức đầu tư.
    4. Trường hợp chỉ điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí nhưng không làm thay đổi giá trị dự toán xây dựng đã được phê duyệt bao gồm cả chi phí dự phòng thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh.

 

  • Khoản 4 Điều 11. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP quy định:
    4. Người quyết định đầu tư quyết định việc sử dụng chi phí dự phòng của dự toán xây dựng. Chủ đầu tư quyết định việc sử dụng chi phí dự phòng trong dự toán của dự án lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật.

Như vậy, nếu dự án của bạn thuộc đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP thì muốn sử dụng dự phòng bạn phải hỏi người quyết định đầu tư.

Lời bàn: Như vậy bây giờ cũng phiền toái phết nhỉ ? Giả dụ dự án có thiết kế 2 bước do UBND tỉnh ra quyết định đầu tư, mỗi lần cần dùng dự phòng, cả bầu đoàn thê tử lại phải lên gặp UBND tỉnh cho phép. UBND tỉnh tiếp đón cũng mệt và tốn nhiều thời gian cơ, lại phải có bộ máy xem xét, cho ý kiến trước khi có văn bản trả lời. Hoặc 1 dự án thiết kế 3 bước do Bộ ra quyết định đầu tư, dự án ở mãi tỉnh nào, giờ muốn dùng dự phòng, lại phải kêu về Bộ, cũng lâu đấy…

Lời khuyên: Như vậy, bây giờ làm dự án xây dựng phải khác trước rồi. Chủ đầu tư phải chọn chọn Tư vấn có năng lực quản lý chi phí đầu tư xây dựng tốt (và cả kiểm soát chi phí nữa), lập dự toán có kinh nghiệm chuẩn ngay từ đầu. Chứ Tư vấn kiểu quan hệ, cắt %, rồi làm cho xong, không ra sao, khối lượng thiếu be bét… thì Chủ đầu tư mệt đấy. Hãy như Lưu Bị 3 đến cầu khẩn Gia Cát Lượng ra giúp sức, trân trọng tư vấn giúp mình, đừng đòi % Tư vấn nữa, riêng Tư vấn không chọn bằng quan hệ, mà phải chọn người giỏi… mình mới ăn ngon ngủ kỹ được.

Một vài ý kiến chia sẻ, bạn đọc nhặt được 1 vài từ nào đó thôi là mừng rồi. Có ý kiến góp ý hay thảo luận gì mời bạn “cố gắng” comment ngay bên dưới, hoặc xin gửi email về theanh@gxd.vn. Nếu chưa đúng tôi xin cập nhật, chỉnh sửa lại để các bạn đọc sau hiểu cho chuẩn ơn.

Cảm ơn bạn đã đọc.

 

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *