Select Page

Thanh quyết toán công trình cần biết Thông tư số 09/2019/TT-BXD quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thanh quyết toán công trình cần biết Thông tư số 09/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Câu hỏi: Làm Thanh quyết toán công trình thì chỉ cần biết hợp đồng xây dựng, nghiệm thu khối lượng, bảo vệ khối lượng, Thông tư số 08/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về về thanh toán khối lượng hoàn thành thôi. Chứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD chỉ người lập dự toán, quản lý dự án cần nắm chứ làm thanh quyết toán công trình thì cần gì?

Trả lời:

Xin thưa với bạn là. Làm Thanh quyết toán công trình, nếu chỉ lấy khối lượng nghiệm thu hoàn thành đem nhân với đơn giá được chấp thuận thanh toán (thường là đơn giá theo hợp đồng) thì quá dễ. Nhưng công việc làm thanh quyết toán công trình không đơn giản như vậy. Nó còn bao gồm các việc như: điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán khối lượng phát sinh, lại còn phát sinh trong ngoài hợp đồng… Gọi chung là điều chỉnh giá hợp đồng – những thứ đó mới đau đầu.

Để làm điều chỉnh giá hợp đồng, bạn không thể không sử dụng Thông tư số 07/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng. Đọc Thông tư số 07/2016/TT-BXD bạn sẽ thấy đề cập: giá phát sinh, điều chỉnh được xác định theo Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí hiện hành. Mà thông tư hướng dẫn xác đinh và quản lý chi phí hiện hành là Thông tư số 09/2019/TT-BXD (lúc bài viết này lên mạng là tháng 03/2020, còn sau này thì bạn nhớ cập nhật ở hiện tại nhé).

Tên đầy đủ là: Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thông tư số 09/2019/TT-BXD hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thanh quyết toán vốn đầu tư là 1 nghiệp vụ của Kỹ sư định giá, Kỹ sư QS quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Trong Thông tư số 09/2019/TT-BXD quản lý chi phí đầu tư xây dựng có các nội dung rất quan trọng liên quan đến việc xác định đơn giá xây dựng bạn đọc ở Phụ lục số 4 hoặc Điều 17 Quản lý định mức ở Chương 4 nữa.

Các học viên Khóa học Thanh quyết toán GXD đều được đào tạo rất bài bản, lớp lang – thực hành trực tiếp bằng phần mềm Quyết toán GXD để tự tay biết làm, đồng thời nắm vững cách sử dụng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan rất hệ thống và xuyên suốt.

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *