Select Page

Thông tư số 17/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 29/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

Thông tư số 17/2019/TT-BXD hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình làm cơ sở để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thực hiện theo quy định điều ước quốc tế và quy định của pháp luật trong nước của Luật điều ước quốc tế.

Thông tư số 17/2019/TT-BXD áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác định khối lượng xây dựng công trình phục vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Mời bạn tải Thông tư số 17/2019/TT-BXD về đo bóc khối lượng xây dựng công trình tại đây: https://bom.to/PM-DutoanGXD-TT17-2019-do-boc-khoi-luong

Ghi danh ngay với Ms Thu An 0974 889 500 để tham dự:
? Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng tốt nhất
? Khóa học Thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán hợp đồng A-B tốt nhất

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *