Select Page

Thông tư số 07/2016/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Tôi vẫn thường nói với các học viên lớp Kỹ sư QS GXD, lớp Thanh quyết toán GXD, lớp định giá xây dựng, quản lý dự án là: Thông tư số 07/2016/TT-BXD là thông tư đáng phải đọc, nắm bắt và sử dụng thành thạo nhất. Tất nhiên là đọc kèm Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và hợp đồng xây dựng, biên bản thương thảo và hồ sơ hợp đồng của bạn nhé.

Bạn phải đọc Thông tư số 07/2016/TT-BXD từ trước khi thương thảo hợp đồng xây dựng, để biết những quy định của nó để đưa vào hợp đồng, rồi đến lúc thực hiện thì căn cứ thỏa thuận trong hợp đồng mà làm theo, chứ đến lúc nước đến chân mới nhảy thì không kịp, hợp đồng xây dựng đã ký rồi, các thỏa thuận là không thay đổi được.

Nhiều nhà thầu cứ ký hợp đồng xây dựng, cứ làm với suy nghĩ là làm đã rồi tính sau. Nhưng đến lúc phát sinh, điều chỉnh giá hợp đồng mới ngã ngửa… hóa ra không được điều chỉnh, hóa ra như thế à… Giống như đá bóng, bạn phải hiểu luật chơi bóng trước khi ra sân. Thầu ngày nay khác với thầu ngày xưa rồi, không hiểu biết tốt nhất đừng làm, kẻo có ngày phải dỡ nhà…

Thông tư số 07/2016/TT-BXD hướng dẫn Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng bao gồm: nguyên tắc, các trường hợp được Điều chỉnh giá, trình tự, thủ tục, nội dung và phương pháp Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Thông tư số 07/2016/TT-BXD áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xác lập và quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng (bao gồm cả hợp đồng xây dựng giữa nhà đầu tư thực hiện dự án BOT, BTO, BT và PPP với nhà thầu thực hiện các gói thầu của dự án) sau:

a) Dự án đầu tư xây dựng của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Dự án đầu tư xây dựng của doanh nghiệp nhà nước;

c) Dự án đầu tư xây dựng không thuộc quy định tại Điểm a, b Khoản này có sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án.

Các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xác lập và quản lý hợp đồng xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng sử dụng các nguồn vốn khác được khuyến khích áp dụng quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BXD .

Đối với hợp đồng xây dựng thuộc các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là ODA), nếu Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có những quy định khác với các quy định tại Thông tư này thì thực hiện theo các quy định của Điều ước quốc tế đó.

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *