Select Page

Thanh toán chi phí nhà tạm lán trại để ở và điều hành thi công

Thanh toán chi phí nhà tạm lán trại để ở và điều hành thi công

1. Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công trong dự toán xây dựng công trình

Nội dung hướng dẫn sau đây để Chủ đầu tư hoặc Tư vấn thiết kế lập dự toán xác định giá trị chi phí lán trại, dự trù kinh phí khi thẩm định / thẩm tra, phê duyệt dự toán.

1.1 Theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2019/TT-XD:

  • Chi phí lán trại: là chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công xây dựng.
  • Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí trực tiếp. Định mức tỷ lệ (%) chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công được xác định trên chi phí trực tiếp của từng loại, từng nhóm công trình trong tổng mức đầu tư hoặc dự toán xây dựng theo hướng dẫn tại Bảng 3.9 Phụ lục 3.

Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công được tính bằng tỷ lệ 2% trên chi phí xây dựng và chi phí lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị trước thuế giá trị gia tăng đối với các công trình đi theo tuyến như đường dây tải điện, đường dây thông tin bưu điện, đường giao thông, kênh mương, đường ống, các công trình thi công dạng tuyến khác và bằng tỷ lệ 1% đối với các công trình còn lại.

1.2 Theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2016/TT-XD:

Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công là chi phí để xây dựng nhà tạm tại hiện trường hoặc thuê nhà hoặc chi phí đi lại phục vụ cho việc ở và điều hành thi công của nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Đối với các trường hợp đặc biệt khác (như công trình có quy mô lớn, phức tạp, các công trình trên biển, ngoài hải đảo, các công trình sử dụng vốn ODA lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu quốc tế) nếu khoản mục chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công tính theo tỷ lệ (%) trên không phù hợp thì chủ đầu tư căn cứ điều kiện thực tế tổ chức lập và phê duyệt dự toán chi phí này.

Phương pháp lập dự toán cho khoản mục chi phí này như phương pháp xác định chi phí xây dựng theo hướng dẫn tại Phụ lục số 3 của Thông tư số 06/2016/TT-BXD (đối với các công cũ, dang dở đang thực hiện dự án theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP). Định mức chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước được tính theo công trình dân dụng.

Đối với trường hợp đấu thầu thì khoản mục chi phí này phải tính trong giá gói thầu.

2. Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công trong dự toán dự thầu của nhà thầu

Chủ đầu tư dự trù tối đa chi phí lán trại theo tỷ lệ % như hướng dẫn nói trên thể hiện qua dự toán, kết quả thẩm định dự toán, giá trị dự toán phê duyệt. Sau đó Chủ đầu tư hoặc bên mời thầu đưa vào lập hồ sơ mời thầu. Còn Nhà thầu phải đưa ra phương án chi phí lán trại tạm sao cho hợp lý và phải tính vào giá thầu của mình.

Nhà nước chủ trương hướng dẫn là khoản chi phí trên dự trù theo tỷ lệ % để xác định cho nhanh, giảm thiểu thời gian – thủ tục, đó là số liệu đã thống kê từ các công trình trước, dự án trước. Chi cho nhanh, không chi tiết tính toán tất cả các việc, tập trung vào nội dung quản lý khác quan trọng hơn. Nhà nước cho phép chi tối đa theo tỷ lệ % như vậy. Nhà thầu và Chủ đầu tư có thể thỏa thuận luôn từ trong hợp đồng.

Nhiều dự án hiện nay lại yêu cầu dự toán chi tiết ra phần chi phí lán trại này. Điều này gây mệt mỏi, mất thời gian cho tất cả các bên. Thay vì tập trung vào các việc khác quan trọng hơn, còn phần đã khoán rồi thì không phải quan tâm nhiều nữa (do tin cậy số liệu thống kê của BXD). Tuy nhiên, cũng có nhiều nhà thầu đã quen, chuẩn bị sẵn các hồ sơ về lán trại, thì đây là nội dung có thể hạch toán, tính toán vào bù đắp cho nhiều chi phí không tên, không có tên trong hợp đồng.

3. Thanh toán chi phí nhà tạm, lán trại để ở và điều hành thi công

Lúc này tư duy của Chủ đầu tư – Nhà thầu – Kho bạc (dự án vốn nhà nước) và các bên như Thanh tra, Kiểm toán phải hội tụ với nhau, cùng suy nghĩ thống nhất. Theo nguyên tắc: những gì đã được Người quyết định đầu tư, Chủ đầu tư thống nhất từ các công đoạn đầu tiên và đúng quy định, thì đến công đoạn thanh quyết toán vẫn phải hiểu thống nhất.

Mời bạn tham khảo thêm video bài giảng diễn giải rõ hơn:

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *