Select Page

Phần mềm Quyết toán GXD cải tiến thuật toán bù điều chỉnh giá hợp đồng

Phần mềm Quyết toán GXD cải tiến thuật toán bù điều chỉnh giá hợp đồng

Phần mềm Quyết toán GXD cải tiến thuật toán bù điều chỉnh giá hợp đồng.

Phần mềm Quyết toán GXD là sự tích lũy tinh hoa của chuyên môn lâu dài – chuyên nghiệp và chuyên dùng. Chứ không phải là dùng phần mềm dự toán rồi đem chạy thanh quyết toán, rất mệt và vất vả, không chuyên nghiệp vì bạn đã dùng không đúng công cụ.

Thanh toán khối lượng hoàn thành bằng Phụ lục 03a thì không có gì khó khăn. Sử dụng Excel cũng làm được. Nhưng khó khăn là công việc bù điều chỉnh giá hợp đồng, nhất là hợp đồng có thỏa thuận thanh toán nhiều giai đoạn, hợp đồng điều chỉnh giá nhiều lần do giá cả hoặc chế độ chính sách biến động, hay là hợp đồng có phát sinh trong / ngoài hợp đồng .v.v. những trường hợp  như này dùng phần mềm dự toán rồi chế tiếp bằng Excel rất là vất vả, thao tác thủ công “to tay” rất nhiều, người làm sẽ cảm thấy nặng nhọc.

Chức năng điều chỉnh giá hợp đồng trên phần mềm Quyết toán GXD (chạy trên Excel linh hoạt) đã được nghiên cứu phát triển từ lâu, nhất là mỗi giai đoạn thanh toán lại điều chỉnh giá, bù / trừ chênh lệch. Tuy nhiên, trong quá trình giảng dạy lớp Thanh quyết toán GXD, giảng viên và học viên phát hiện ra việc giải bài toán bù trừ / chênh lệch đối với hợp đồng đơn giá điều chỉnh còn chưa hoàn chỉnh. Thế là các kỹ sư lại nghiên cứu thuật toán, lập trình thay đổi 1 số nội dung:

1. Điều chỉnh thuật toán của trường hợp bù điều chỉnh giá theo giá trị chênh lệch vật tư

  • Lấy Giá vật tư thời điểm điều chỉnh (trong phần mềm gọi là giá của giai đoạn đang làm điều chỉnh) trừ đi Giá vật tư gốc để ra Chênh lệch. Bạn tùy ý lựa chọn lấy giá gốc là max (hợp đồng, dự toán được duyệt, báo giá), giá thỏa thuận ở thời điểm điều chỉnh.
Chênh lệch vật tư điều chỉnh giá tại thời điểm điều chỉnh

Chênh lệch vật tư điều chỉnh giá tại thời điểm điều chỉnh

  • Phần chênh lệch được đưa vào tính đơn giá điều chỉnh thể hiện phần Chênh lệch. 
Đơn giá điều chỉnh xác định theo giá trị chênh lệch vật tư điều chỉnh

Đơn giá điều chỉnh xác định theo giá trị chênh lệch vật tư điều chỉnh

  • Phần đơn giá điều chỉnh nói trên được kết nối vào cột Đơn giá bổ sung trong Phụ lục số 03 và Phụ lục số 04. Như vậy bài toán chuẩn xác hơn trước là dùng luôn cột giá vật tư giai đoạn. 
Đơn giá điều chỉnh bổ sung được đưa vào Phụ lục số 03a

Đơn giá điều chỉnh bổ sung được đưa vào Phụ lục số 03a

2. Lần cập nhật này phần mềm Quyết toán GXD cũng chỉnh lại chức năng xuất sang PL04 Công việc phát sinh có đơn giá trong hợp đồng trường hợp phát sinh lớn hơn 20%. Chắc năng này trước kia đã chạy tốt, không hiểu sao thời gian qua lại có trục trặc, có thể các kỹ sư lập trình điều chỉnh phần nào khác, không để ý phần này nên bị ảnh hưởng.

3. Tại thời điểm tháng 03/2020, chức năng để đi đến hồ sơ quyết toán hợp đồng (quyết toán A-B) cũng được nghiên cứu hoàn thiện hơn.

Các kỹ sư GXD thường phát hiện các vấn đềcủa phần mềm Quyết toán GXD để nâng cấp cải tiến khi:

  • Trong quá trình giảng dạy lớp Thanh quyết toán GXD, hầu hết các học viên là những người kinh nghiệm, trên lớp họ đặt ra các câu hỏi xử lý vấn đề thực tế đang gặp phải. Nếu phần mềm Quyết toán GXD đã giải quyết được, giảng viên sẽ hướng dẫn luôn. Nếu chưa giải quyết được, vấn đề được ghi chép lại và chuyển cho các Kỹ sư lập trình nghiên cứu xử lý.
  • Quá trình hỗ trợ người sử dụng khắp nơi trên cả nước, khi làm thanh quyết toán – điều chỉnh giá hợp đồng họ cũng khúc mắc. Tương tự như trên, nếu phần mềm Quyết toán GXD đã có chức năng, GXD sẽ hướng dẫn luôn. Nếu chưa có chức năng nào đó vấn đề sẽ được tập hợp lại, nghiên cứu -> nếu là tính năng mà sẽ có nhiều người dùng, xử lý đơn giản -> xử lý ngay. Nếu cần nhiều công sức để lập trình -> vấn đề sẽ được lên kế hoạch và lập trình lần lượt.
  • Tự các kỹ sư GXD liên tục nghiên cứu, tìm hiểu các vấn đề và đưa ra các nâng cấp, cải tiến chức năng cho phần mềm Quyết toán GXD>

Cũng khá mất nhiều công sức để cập nhật phần mềm, xong lại hướng dẫn cho người sử dụng nâng cấp, chỉnh sửa biên tập lại giáo trình giảng dạy, phổ biến cho học viên. Tuy nhiên, mỗi bài toán được giải quyết chúng tôi lại thấy vui, bởi phần mềm Quyết toán GXD lại được hoàn thiện thêm 1 chút, giải quyết thêm những vấn đề, những bài toán quan trọng cho anh/em xây dựng sử dụng.

Tầm 20/03/2020 trở đi các bạn có thể chạy cập nhật phần mềm Quyết toán GXD bằng lệnh Trợ giúp > Thông tin phần mềm > Cập nhật. Hoặc là cài đè lại phần mềm phiên bản mới nhất.

Tiếp theo đó chúng tôi sẽ nghiên cứu để cập nhật phần mềm Quyết toán GXD theo Biểu mẫu số 08b bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP.

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *